Μενού Κλείσιμο

Αναρριχητικές διαδρομές στα Μετέωρα


Βόρειο Τμήμα

Τσοπανόσκυλο

N10a Βούφ (Με ανθρώπινη σκάλα)V

Κεμπρί

Ν11a Πάνω από τη ράχη του αρνιού ΙΙΙ+

Κουκουβάγια

Ν12a Θάνατος – ExitusVI+,A1

Κεφάλι του γύπα

Ν8a Λούκι της κλεισούρας III+

Πέτρα της οξιάς

N13a Δεξιά διαδρομή της κλεισούρας III

N13b Αριστερός τοίχος της κλεισούρας IV

Πέτρα του κούκου

N14a Παλιά διαδρομή (Ανατολική)II

N14b Διαδρομή των γυναικών III

N14c Βόρειο τοιχάκι IV

N14d Διαδρομή της κοιλάδας V+

Πέτρα Αγίου Δημητρίου

N1a Νότια καμινάδα III-

N1b Σκάλα μοναστηριού IV-

N1c Καμινάδα της σπηλιάς III

N1d Τοξωτό δίεδρο

N1e Νότια διαδρομή IV

Μεγάλος αδερφός

N2aΚλασσική διαδρομή I

N2b Πορεία του αδερφού V

N2c ‘Ακρη της σχισμής VI-

N2d Κόψη των ξυπόλητων IV+

Αντιχειράκι

N3a Διαδρομή της κλεισούρας IV

N3b Βόρειος τοίχος V+

N3c Διαδρομή της κοιλάδας V+

ΦΤΕΛΙΑΣ

N4a ΣΧΙΣΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ VII+ (VI-,A2)

N4b ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ VIII (VII-,A1)

N4c ΔΙΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ VI+

N4d ΑΧΟΡΤΑΓΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ VIII+

Πίσω πύργος Μετεώρων

N5a Νοτιοδυτική διαδρομή V

N5a1 Παραλλαγή εισόδου στη Νοτιοδυτική διαδρομή V

N5b Ανατολικός τοίχος V

Πίσω τοίχος Μετεώρων

N6a Διασκελισμός II

N6b Νοτιοδυτική διαδρομή V-

N6c Γραμμή του φιδιού V-

N6d Νότιος τοίχος V-

N6d1 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΤΙΡΕΚΤ, παραλλαγή ντιρέκτ V

N6e Νέα διαδρομή της κοιλάδας V+

N6f Δίεδρο του τοίχου των Μετεώρων VI

N6g Διαδρομή των “Rohnspitzler” = Ρονσπίτσλερ VI+

Πίσω μπλοκ Μετεώρων

N7a Διαδρομή της κλεισούρας III

N7b Αριστερός τοίχος της κλεισούρας III-

N7c Ωραία κόψη IV+

Πίσω σκόπελος Μετεώρων

N9a Καμινάδα των τσοπανόσκυλων IV-

N9b Διαδρομή της ράμπας III-

N9c Σχισμή της κλεισούρας V

Ανατολικό Τμήμα

Κεφάλι του Ιωάννη

O10a Νότια διαδρομή IV-

O10a1 Παραλλαγή εξόδου στη “Νότια διαδρομή” II (συνολική δυσκολία III+)

O10b Διαδρομή της κοιλάδας V-

Σφαίρα του Ιωάννη

O11a Διαδρομή της κλεισούρας V-

O11b Τοίχος της κλεισούρας ντιρέκτ VI-

Σκοπιά του Ιωάννη

O12a Διαδρομή διασκελισμού III+

O12b Σκιερή σχισμή των βρύα V

Αυγό του γαβρανιού

O13a Κρα Κρα V

Καλόγρια

O1a Βορειοανατολική κόψη V (IV-,A0)

O1b Πάνω από το γκρεμό VII (VI+,A1)

Τοίχος της Καλόγριας

O2a Βορειοανατολική κόψη III-

O2b Φανερωμένη VI+

O2c Ιντεφίξ

O2d Τοίχος του ραπέλ V

O2e Γκρίζα γάτα VII

O2f Τοίχος του δρόμου των μοναστηριών V

O2g Υπέρβαση VIII-

Ο2h Πήγασος VII+

Ύδρα

O3a Διαδρομή των αμαζόνων VI-

O3a1 Παραλλαγή της κλεισούρας στην “Διαδρομή των αμαζόνών ” III (συνολική δυσκολία V)

O3a2 Παραλλαγή του ζωναριού των κατσικιών στην “Διαδρομή των αμαζόνων” II (συνολική δυσκολία V)

O3b Τελική απόφαση VIII-,A1

Κεφάλι της Καλαμπάκας

O4a Σχισμή της κλεισούρας V+

O4b Κόψη του φθινοπώρου VI

Φέτα της Καλαμπάκας

O5a Τοίχος της κλεισούρας I V+

O5b Δεύτερη φάρσα V-

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

O6a Διαδρομή της κλεισούρας V

O6b Μπουτνσκάλα VI+ (VI,A0)

O6c ΨΗΛΟΣ ΤΟΙΧΟΣ VII (VI+,A0)

O6c1 Παραλλαγή στην “ΨΗΛΟΣ ΤΟΙΧΟΣ”IV (συνολική δυσκολία VII (VI+,A0)

Φύλακας του μοναστηριού

O7a Ανατολική διαδρομή IV-

O7b Βόρειος τοίχος V

O7c ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥVII (VI,A1)

Θρύψαλο

O8a Βόρεια κόψη IV-

O8b Κόψη του δειλινού IV

O8c Κόψη των ηλίθιων IV (με εκτεταμένη ανθρώπινη σκάλα)

Σφαίρα του Καλόγερου

O9a Κανονική διαδρομή III-

O9b Πλευρά της κοιλάδας V+

Νότιο Τμήμα

Ορθογώνιος λίθος

S10a Via Verena VI

Παλαιοκρανιές Δυτική κορφή

S11a Βορειανατολική κόψη V+

S11a1 Παραλλαγή βάσης στην “Βορειοανατολική διαδρομή” V

S11b Τοίχος του Καστρακίου VI-

S11b1 ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΝΤΙΡΕΚΤ ( παραλλαγή ντιρέκτ)VI-

Παλαιοκρανιές Κύρια κορφή

S12a Ανατολική διαδρομή VI (V,A1)

Πρόσφορο

S13a Διαδρομή από τη κλεισούρα VI- (V,A1)

S13b Τοίχος του πετροχελίδονου VI+

Πύργος του γαβρανιού

S14a Διαδρομή της δυτικής κλεισούρας V+

S14a1 Νότια παράκαμψη (παραλλαγή εισόδου)III

S14b Κόψη της κοιλάδας VI-

Πύργος της καλιακούδας

S15aΔιαδρομή σπιράλ II

S15b Σχισμές της καλιακούδας VI-,A0

S15c Καμινάδα της κλεισούρας του γαβρανιού II

S15d Τοιχάκι IQ IV-

ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

S16a ΝΟΤΙΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ VII (VI,A1)

S16b Τοίχος του Γαβρανιού VI-

S16c ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΑΝΙΟΥ ΝΤΙΡΕΚΤ (παραλλαγή ντιρεκτ)VI

ΣΠΥΡΟΥΝΙ ΑΛΦΑ

S17a TEGULARIUS = ΤΕΓΚΟΥΛΑΡΙΟΥΣ VII- (VI,A1)

S17a1 Παραλλαγή εξόδου στην “TEGULARIUS” III / συνολική δυσκολία VII- (VI,A1)

S17b TIL EULENSPIEGEL (=ΤΙΛ ΟΙΛΕΝΣΠΙΓΚΕΛ) = TEGULARIUS VII-

S17c Ματωμένο ίχνος VII

S17d ΟΡΧΙΔΕΑ VIII+,A1

S17e Διασκελισμός από τον Αλφα IV+

Τοίχος ‘Αλφα

S18a Διαδρομή της νοτιοανατολικής κλεισούρας V-

S18a1 Είσοδος ντιρεκτ στη “Διαδρομή της νοτιοανατολικής κλεισούρας “V

S18b Πολύπειρος VI+

S18c Ζικ Ζακ VII-

S18d Πέρασμα από το σπιρούνι ‘Αλφα V-

S18e Καμινάδα του γαβρανιού V+

Δεύτερος πύργος ‘Αλφα

S19a Σχισμή βορειοανατολικής κλεισούρας V-

Πέτρα Αγίου Γεωργίου

S1a Παλιά σκάλα των μοναχών III+,A1

S1b Ανάβαση αθεϊστών V+

S1c Ράχη της κατσίκας V-

S1c1 Παραλλαγή του κριαριού στη “Ράχη της κατσίκας”III+

S1d Μπέρμπον στρήτ V+

S1e Μονοπάτι του προβάτου III-

S1f Διαδρομή των Θουρηγκών VI

Πρώτος πύργος ‘Αλφα

S20a Διαδρομή της κλεισούρας III

Τοίχος Βήτα Βορειοδυτική κορυφή

S21a Από την βορειοδυτική κλεισούρα V

S21b Πλώρη VI+ (VI,A0)

S21c Διαδρομή της κλεισούρας ‘Αλφα V+

Τοίχος Βήτα Βορειοανατολική κορυφή

S22a Από την βορειοδυτική κλεισούρα V

S23a Τοίχος Βήτα Κύρια κορυφήΝοτιοανατολική διαδρομή IV

Τοίχος Γάμα Βορειοανατολική βελόνα

S24a Ανάβαση των Αλτεμβεργιανών III

S24b Τοιχάκι του Κές III+

S24c Quo Vadis VI+

Σπιρούνι Δέλτα

S25a Ανατολική διαδρομήIV

S25b Αλεξικέραυνο V+

S25d Διασκελισμός από τον Τοίχο ΔέλταI II-

S25e Βροντόπετρα VII- (V+,A0)

S25e1 Καταιγίδα χαλικιών (παραλλαγή εισόδου στη “Βροντόπετρα”) VII+

S25f Ανατολικός τοίχος ντιρέκτ VI-

S25g Ο τέταρτος πυλώνας V+

Τοίχος Δέλτα

S26a Νότια διαδρομή I

S26a1 Παραλλαγή στη “Νότια διαδρομή” II

S26b Τοίχος Αγίας Τριάδας V-

S26c Προσωπική Οπτασία VII-

Πέτρα του κρίνου

S27a Διαδρομή του Μάιου VI+

S27b Πλευρά του μοναστηριού V

S27c Σόλο για τον παππού IV-

Σκουφάκι του παπά

S28a Τοίχος της κλεισούρας V-

S28b Κόψη του δειλινού V+

S28b1 Παραλλαγή του ήλιου στην “Κόψη του δειλινού” IV

Τοίχος των στέρνων

S29aΑνατολικό χτένι II

S29b Παλιά ανάβαση των μοναχών III+

S29c Μαύρη μέρα VII

S29d Βορειοδυτικό λούκι V-

S29e Σχισμή των Βαυαρών V+

S29f Δυτική καμινάδα III

S29f1 Παραλλαγή εξόδου στη “Δυτική καμινάδα” IV (συνολική δυσκολία IV)

S29g Πλευρά της κοιλάδας V-

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

S2a Βορειοδυτική διαδρομή VII (V-,A1)

S2a1 Ουτοπιστική παραλλαγή στη “Βορειοδυτική διαδρομή” VI,A0

S2/1a Διαδρομή των αδερφών VII+ (VI+,A0)

S2b ACTION DIREKTE VIII-,A2

S2c Διαδρομή του Πάσχα VI+

S2d Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι VIII+

S2e Πάνω από το δόντι του δράκου VII+ (VII-,A1)

S2f Δρόμος του νερού VII (VI-,A1)

S2g Τραινάκι του τρόμου VII+

S2h Διαδρομή των λουλουδιών VI+ (V,A0)

S2h1 Παραλλαγή εξόδου του Lordick στην “Διαδρομή των λουλουδιών” IV-

S2i Η ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΦΩΤΗΣΗ ΤΟΥ JORG (ανοίχτηκε σαν “κλασσική είσοδος – μοντέρνα έξοδος” VII-

S2j ΔΙΕΔΡΟ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ VII- (VI+,A1)

S2k QUOD ERAT DEMONSTRANDUM VIII+,A2

S2l ΑΘΗΝΑ VII+,A1

S2m Ακριβώς δίπλα VIII(VII,A1)

S2n ΠΙΛΙΕ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ V+

S2n1-o1 Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ (παραλλαγή σύνδεσης των “Πιλιέ των ονείρων και “‘Αγιο Πνέυμα” ) VI-

S2o ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ VIII (VII-,A1)

S2p Ιφιγένεια VIII-

Μικρά τοίχοι -Βορειοανατολική κορυφή

S30a Νοτιοανατολικό λούκι II

S30b Ανατολικός τοίχος VI- (V,A0)

S30c Κόψη με βρύα IV+

Μικρά τοίχοι -Κύρια κορυφή

S31a Σκάλα των μοναχών II

S31b Πυρετός των χαλικιών IV

S31c Ευθύ νοτιοανατολικό λούκι V

S31d The hobbit V

S31e Ντεμπούτο V-

S31f Νότια διαδρομή II

S31g Νοτιοανατολικός τοίχος V-

S31g1 Παραλλαγή στην “Νοτιοανατολικός τοίχος”III+ (συνολική δυσκολία V-)

S31h Τοίχος της σκιάς V+

S31i Μεσαίο βορειοδυτικό λούκι V-

S31j Δυτική διαδρομή (πρώην βαθύ βόρειο λούκι) III+

Πύργος Αγίας Τριάδας

S32a Καμινάδα της κλεισούρας III

S32b Διαδρομή της βουνοπλαγιάς IV

Πέτρινη γυναίκα

S33a Διαδρομή ζικ ζακ V-

Δίδυμοι

S34a Αρνητικό σχισμής VI

S34b Καμινάδα σόλο IV

Σαλιγκάρι

S35a Κόψη του ‘Αλυσσου IV

Κακός νάνος

S36a Αλχημιστής VII-

ΜΟΔΙ

S37a Παλιά διαδρομή των μοναχών V

S37b Νοτιοανατολική διαδρομή V-

S37c Μονοπάτι των νέγρων VI+ (V,A1)

S37d Μαύρο πρόβατο VII-

S37e Κόψη των Σουδητών VII-

S37f Τεράστια καμινάδα VI

S37g Πυλώνας προς το καζάνι του αδραχτιού VI

S37h Καμινάδα προς το καζάνι του αδραχτιού V-

S37i ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΑ VII (VI,A1)

S37i1 ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΑ ΝΤΙΡΕΚΤ VI- (συνολική δυσκολία VII / VI,A1)

S38a Τοίχος προς το καζάνι του αδραχτιού VII- (VI,A0)

S38b Ιπτάμενες πέτρες VI

Διόνυσος

S39a Παλιά διαδρομήV (με μια εκτεταμένη και μια μικρή ανθρώπινη σκάλα)

S39b Πλήρωμα του φόβου V

Μικρό Πνεύμα

S3a Χαράδρα των πνευμάτων V-

ΑΛΥΣΣΟΣ

S40a Παλιά ανάβαση των μοναχών V

S40b Σαξονική πέρλα V

S40c Διαδρομή του φιδιού VII+ (VI,A1)

S40c1 ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ (διαγώνια παραλλαγή)V+

S40c2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ΝΤΙΡΕΚΤ (παραλλαγή -“Αυγό του φιδιού” ) VI

S40d ΣΤΑΝ ΚΑΙ ΟΛΙ VII

S40e ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ VII+ (VI,A2)

S40f1+2 Παραλλαγές διευκόλυνσης στην “ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ” III

S40g ΒΟΡΕΙΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ VII

ΣΟΥΡΛΩΤΗ

S41a Καμινάδα των προβάτων V

S41a1 Παραλλαγή εισόδου στην “Καμινάδα των προβάτων” V

S41b Βόρεια διαδρομή V

S41c ΛΟΥΚΙ ΤΩΝ ΣΑΞΟΝΩΝ VII-

S41d ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ VIII,A2

S41e ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ VIII-

S41f ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ VI

S41f1 Παραλλαγή ντιρέκτ στην “ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ” IV+ (συνολική βαθμολογία VI)

S41g ΜΑΥΡΟ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟ VII-

S41h ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ VI

S41h1 Ντιρέκτ παραλλαγή στην “ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ V- (συνολική βαθμολογία VI)

S41i ΣΟΦΟΚΛΗΣ VII

S41j ΠΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ VIII+ (VII,A1)

S41k Από την κλεισούρα του Μοδιού VI

S41l ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΝΤΙΡΕΚΤ VI+

Παιδί της Σουρλωτής

S42a Διαδρομή της κοιλάδας IV

S42b Κόψη του παιδιού V+

S42c Διαδρομή της κλεισούρας IV (με εκτεταμένη ανθρώπινη σκάλα)

ΑΔΡΑΧΤΙ

S43aΔιαδρομή του σκορπιού VI,A1 (VIII+)

S43b Ρουλέτα με χαλίκια VII

S43c Μεταξωτή κλωστή VII-

S43c1 Γόρδιος δεσμός (παραλλαγή εξόδου στην “Μεταξωτή κλωστή”) VI- (συνολική δυσκολία VII-)

Θρόνος του γύπα

S44a Παλιά διαδρομή (“Είσαι με τα καλά σου ;”) IV+

S44a1 Προσέγγιση από τη δυτική κλεισούρα με πουρνάρια I / έξοδος III

S44b Διαδρομή της βασίλισσας V+

ΜΙΚΡΗ ΑΓΙΑ

S45a Διαδρομή του δυτικού διάσελου II

S45b Διαδρομή του δυτικού διάσελου ντιρέκτ III

S45c ΓΟΛΓΟΘΑΣ VIII+,A1

S45d ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ VII (VI,A1)

S45e Πάνω από το καζάνι του αδραχτιού IV+

S45f Σχισμή της στέρνας III

ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ

S46aΠαλιά διαδρομή III

S46b Σχισμή ντούλφερ V+

S46c ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΗ VI,A1

S46c1 Ντιρέκτ είσοδος στην “ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΗ” IV (συνολική δυσκολία VI,A1)

S46c2 Παραλλαγή εξόδου στην “ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΗ” VII (συνολική δυσκολία VII,A1)

S46d ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ VIII-

S46e ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΟ VI+

S46e1 ΧΑΡΑΚΑΣ (παραλλαγή ντιρέκτ) VII+/VIII- (συνολική δυσκολία VII+/VIII-)

S46f ΟΡΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΟΡΑ VII

S46g ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ VII+

S46h STYX VIII-

S46i ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ VI+

S46i1 Παραλλαγή του τοίχου στην “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ” VI- (συνολική δυσκολία VI-)

S46i2 ‘Ανω παραλλαγή στην “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ” IV- (συνολική δυσκολία VI-)

S46i3 – c3 ΟΔΥΣΣΕΙΑ VI (συνολική δυσκολία VI+)

S46j ΜΕΓΑΣ ΤΟΙΧΟΣ VIII,A2

S46k ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ V

S46k1 Παραλλαγή εισόδου σχισμής στην “ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ” V

S46k2 Παραλλαγή σχισμής εξόδου στην “ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ” V

ΠΙΞΑΡΙ

S47a Διαδρομή της κλεισούρας VII (A1,IV)

S47b ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ VII

S47c ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ V

S47d ΕΠΙΘΥΜΙΑ VII,A1

S47e Η ΒΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΠΑ VII+

S47f Οστεοφυλάκιο VII

Πυραμιδοκορυφή

S48aΒορειοανατολική κόψη (με βόρεια ή νότια προσπέλαση) III

S48a1 + f1 Παραλλαγή στη “Βόρεια προσπέλαση” IV-

S48b Σχισμή βάσης VII-

S48c ΘΕΜΕΛΙΟ VIII+ (VII,A1)

S48c1 – b1 Παραλλαγή του λουκιού των κουνουπιών (παραλλαγή σύνδεσης) VI (συνολική δυσκολία VII-)

S48d ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ VII

S48e Σπασμένο σφυρί VI-,A0

S48f Κόψη της κοιλάδας V+

S48f2 ΚΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΝΤΙΡΕΚΤ (παραλλαγή ντιρέκτ)VI- (συνολική δυσκολία VI-)

S48f3 Παραλλαγή εξόδου στην “Κόψη της κοιλάδας” V (συνολική δυσκολία V+)

Αμπάρια

S49a Νοτιοδυτική κόψη V

S49a1 Παραλλαγή δεξιού δίεδρου (στις νότιες διαδρομές )V

S49a2 Παραλλαγή γαλαρίας στη “Νοτιοδυτική κόψη” IV- (συνολική δυσκολία IV+)

S49b Μονοπάτι των κατσικιών IV-

S49c Διαγώνια νότιας ορθοπλαγιάς V

S49d Μονοπάτι των προσκυνητών VI

S49e Νότια ορθοπλαγιά ντιρέκτ VI

S49e1 Λείος τοίχος VIII

S49f Πάνω από το λαιμό της στρίγγλας VI-

S49g Ανατολική ανάκαμψη VII

S49h Μονοπάτι της χελώνας V

S49i Βόρειος τοίχος VI

S49j Τοξωτό δίεδρο VI

S49k Μάτι της γοργόνας VI

S49l Τοίχος του σαλιγκαριού V

S49l1 Δίεδρο εισόδου στην “Τοίχο του σαλιγκαριού” (παραλλαγή εισόδου) V (συνολική δυσκολία V)

S49m Δωμάτιο με θέα V

S49n Διαδρομή των ταξιδιωτών V

Φύλακας Αγίου Πνεύματος

S4aΒορειανατολική διαδρομή V+

S4b ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ VII-,A1

S4c Νοτιοδυτική κόψη VI

S4c1 Μοντέρνα είσοδος στη “Νοτιοδυτική κόψη” VI-

S4c2 Λογική παραλλαγή V+

S4d ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ VII-

S4e Εφιάλτης VII-

S4f Στενός τοίχος V

Φάλαινα

S50a Κλασσική διαδρομή IV+

S50b Κόψη της Καλαμπάκας V

S50c Διαδρομή της κλεισούρας του Μπάντοβα III

S50d Διαδρομή των φίλων V+

S50e Διαδρομή του ανέμου IV

S50f ‘Ανω διαδρομή της κλεισούρας IV+

Μπάντοβας

S51a Βορειοανατολική διαδρομή IV+

S51b Αυθόρμητη VII+/VIII-

S51c Ήφαιστος VI+ (VI,A0)

S51d Πάρκινσον V+

S51e Δυτική κόψη VI+

S51f Μπόλτινγκ Ντόγκ VII-

S51g ΧΑΛΙΚΩΤΗ ΕΡΗΜΟΣ VII-

S51h Ελβετικό τυρί VI-

S51h1 ‘Ακρη του τυριού (παραλλαγή εισόδου στην “Ελβετικό VIII- (συνολική δυσκολία VIII-)

S51h2 Παραλλαγή εξόδου στην “Ελβετικό τυρί” (V+,A2) VII+

S51i ΨΥΧΩ VII-

S51j Πάνω από τις στέγες τις Καλαμπάκας VI+

S51j1 Παραλλαγή εισόδου στην “Πάνω από τις στέγες τις Καλαμπάκας” V- (συνολική δυσκολία VI+)

S51k ΑΙΓΛΗ VI+,A1

S51l Ανεμόεσσα VI

S51α1 Παραλλαγή εξόδου στην “Βορειοανατολική διαδρομή” V+ (συνολική δυσκολία V+)

Κλεφτογιώργος

S52a Βόρεια κορυφή Δυτική ράχη II

S52b Τάκα τάκα IV-

S52c Διαδρομή του σπάρτου IV+

S53a Δυτική διαδρομή III-

Κλεφτογιώργος Νότια κορυφή

S53b Βάπτισμα πυρός V+

S53c Κόψη της Καλαμπάκας IV+

Συμπληγάδες

S54aΚλασσική διαδρομή III

S54b Καλός οιωνός V+

S54b1 Παραλλαγή εισόδου στην “Καλός οιωνός” VII+ (συνολική δυσκολία VII+)

Κεφάλι της Κουμαριάς

S5a ΔΟΚΙΜΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ VI+

S5b Από την κλεισούρα της Καυκάσιας IV+

Κουμαριές Βορειοανατολικός πύργος

S6aΔιαδρομή του διάσελου V-

S6b Μικρό όνειρο VII-

S6c Βόρεια καμινάδα IV+

Κουμαριές Νοτιοδυτικός πύργος

S7aΔιαδρομή 1 V-,A1

S7b Βόρειο δίεδρο VI

S7c Μονοπάτι του Χο Τσι Μινγκχ VI- (V+,A1)

S7c1 Παραλλαγή στην “Μονοπάτι του Χο Τσι Μινγκχ” VI+

S7d Μεγάλη ανατολική σχισμή VII-

Φαλλός

S8a Ανάβαση VII+ (VI,A1)

ΚΑΥΚΑΣΙΑ

S9a ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΣΑΝΟΥ VI-

Δυτικό Τμήμα

Δίδυμοι Πύργοι Ανατολικός πύργος

W10a Δυτική διαδρομή IV+ ,με ανθρώπινη σκάλα

W10a1 Βελτίωση εξόδου από τη δυτική διαδρομή IV

W10a2 Παραλλαγή ανατολικού ζωναριού στη δυτική διαδρομή IV+

W10b Πάνω από την άκρη της κοιλάδας VI

W10c Δυτική σχισμή VI+(χωρίς ανθρώπινη σκάλα της “δυτικής διαδρομής” )

ΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΚΡΕΝΕΙ

W11 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ VII- (V-,A2)

W11a1 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΤΙΡΕΚΤ ,παραλλαγή ντιρέκτ VII

W11b RISKY DANCER VIII- (VII,A1)

W11c ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ VII+ (VI,A1)

W11d ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ VII, A1

Δισκοπότηρο Ημίκορφο

W12a Βόρεια διαδρομή V

W12b Διαδρομή σπιράλ V+

W12c Χορός στα αυγά V+

W12d Χαλικωτό τέρας VII-

Δισκοπότηρο Κύρια κορυφή

W13a Ανέβασμα V,A1 (VI+)

Φύλακας Δισκοπότηρων

W14a Ανέβασμα VI

Πέτρα του Μπαταλογιάννη

W15a Δυτική διαδρομή III

W15b Παιδικό παιχνίδι VII-

W15c Πάν Τόφελ VII-

W15d Παν VI+

W15e Εξολοθρευτής VII+

W15f Δεξιό ανατολικό λούκιV I-

W15g Βύρωνας VIII

W15h Διαδρομή των χελωνών V+

W15i Βορειοδυτική ράχη V-

Ώμος Μετεώρων

W16a Λοξή σχισμή IV+

W16b Νοτιοανατολική καμινάδα IV

Αρνί

W17a Μικρή αλλά καλή VI

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

W18a Βόρεια καμινάδα III

W18b Κόψη της Πίνδου V

W18b1 Διέξοδος (παραλλαγή ντιρέκτ στην “Κόψη της Πίνδου”VI- με ανθρώπινη σκάλα (χωρίς VII-)

W18c ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ VII (VI+,A0)

W18d Παραλλαγή ντιρέκτ στην “ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ” VII

Αμπελοφύλακας

W19aΔιαδρομή της κοιλάδας VI-

W19a1 Παραλλαγή εισόδου στη διαδρομή της κοιλάδας V

W19a2 Παραλλαγή εξόδου στη διαδρομή της κοιλάδας V+

W19b Βόρειος τοίχος VI

Πετρομανητάρι

W1a Βορειοδυτική διαδρομή VI (V,A1)

Τοίχος των αυλών

W20a Τρύπα του αυλού III+

W20b Βόρειος τοίχος V-

W20c ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΙΠΟΤΑ ΝΕΩΤΕΡΟ VII-

W20d TOCCATA UND FUGE VII+,A0

W20d1 TOCCATA UND FUGE DIREKT VI+,A

W20e ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ VII (VI-,A0)

W20f ΠΡΩΤΑΠΡ ΙΛΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ VII (VI,A1)

Τοίχος των σύννεφων

W21a Νότια διαδρομή V-

W21b Βόρεια διαγώνιος V

Πύργος της μπουλάτας

W22aΑνατολική διαδρομή VI+ (V+,A0)

W22b Ανατολική ράχη ντιρέκτ VI

W22c Διαδρομή της στέγης VI-,A1

W22c1-a1 Παραλλαγή σύνδεσης της διαδρομής της στέγης – ανατολικής διαδρομής V-

W22d Δυτικός τοίχος VI-

Τοίχος του γύπα

W23aΒορειοδυτικό δίεδρο V+

W23b Χορός των χιλίων διαβολάκων VIII+

W23c Δυτική κόψη VI

W23c1 Σαθρή παραλλαγή του πυλώνα στη “Δυτική κόψη” VI-

W23c2 Μεγάλη παραλλαγή της κοιλάδας στη “Δυτική κόψη”VII-

W23d Aνάκαμψη VII- (VI+,A0)

Πέτρα του Προδρόμου

W24a Καμινάδα των μοναχών V-

W24a1 Είσοδος ντιρέκτ στη καμινάδα των μοναχών VI-

W24b Τοίχος του Προδρόμου VII+

Ζαχαρένιος σκούφος

W25a Σχισμή του Δαμοκλή VI,A1

W25b ΠείραμαVI (με εκτενή ανθρώπινη σκάλα)

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

W26a Βορειοδυτική διαδρομή V+

W26b ΝΤΟΚΤΟΡ ΦΑΟΥΣΤ VII-

W26c ΚΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (Καλοκαιρινός περίπατος)VII-

W26d Πασχαλιάτικος περίπατος VI

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ

W27a ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΨΗ VI-

W27a1 Είσοδος ντιρέκτ στη “ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΨΗ” III

W27a2 Παραλλαγή παράκαμψης του σημείου κλειδί της “ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΨΗΣ” V+

W27b Χαμένο τμήμα VI+

W27c ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΑΛΑ VI

W27d Δανάη VII-

W27e ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΟ V-

W27e1 Παραλλαγή εξόδου στη “ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΟ” IV-

W27f ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ V

Ποντίκι

W28a Κλασσική διαδρομή III

W28b Κομματάκι κασεριού III-

W28c Ποντικοουρά III-

W28d Ποντικοπαγίδα V-

W28e Διασκελισμός από τον πίσω πύργο Ανάπαυσα IV

Πίσω πύργος Ανάπαυσα

W29a Ανατολική κόψη V-

W29a1 Παραλλαγή ντιρέκτ στην “ανατολική κόψη” VII

W29b Δυτικός τοίχος V

Πύργος του γερακιού

W2a Ανατολική κόψη V

W2a1 Παραλλαγή πράσινη κόλαση στην ανατολική κόψη IV

Μεσαίος πύργος Ανάπαυσα

W30a Δυτική κόψη V+

W30b Νέα διαδρομή V+

Μπροστινός πύργος Ανάπαυσα

W31a Ανατολική χαράδρα IV+

W31a1 Παραλλαγή στην “ανατολική χαράδρα” V

Καθηγητής

W32a Σχολική διαδρομή V+

W32b Κολατσιό IV

ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ

W33a Δυτική διαδρομή V,A1

W33a1 Εξωτερική παραλλαγή στη “δυτική διαδρομή” V+

W33b ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΤΑ VIII+ (VI,A1)

Πύργος Αγίας Βαρβάρας

W34aΑνατολική κόψη V

W34b Χαράδρα Βαρλαάμ IV

W34c Δυτική ράχη II

W34d Η ατίθαση εξημέρωση VIII (VII,A1)

Αγία Μονή

W35a Διαδρομή της κοιλάδας V+

W35b Προσκύνημα VI+

Σκουπιδιάρης

W36a Ανάβαση IV

Καρδιά της γοργόνας

W37a Μικρή διαδρομή της γοργόνας III

W37b Σχισμή της κλεισούρας III-

W37c Χορός των δαχτύλων VII,A1

W37d Κόψη της γοργόνας VIII

W37e Δύναμης IX+

W37f Ραγισμένη καρδιά VI+

Δανιήλ

W38a Δεξιά διαδρομή I

Πασχαλινό αυγό

W39a Οικογενειακή διαδρομή III

W39b Διαδρομή της κοιλάδας VI

Σκούφος του καλόγερου

W3a Διαδρομή του χάσματος ΙΙΙ

W3b Κόψη Ρουξοριού VI-

Χελώνα

W40a Πάνω από το καβούκι III+

W40b Σβούρα VII+ /VIII-

W40c Πράσινο λούκ ιVI+ ή IV,Α1

Ράχη της γάτας

W41a Κόψη της κλεισούρας II

W41b Βόρεια καμινάδα II

W41c Μυρμήγκι V

W41d Μίκι Μάους IV

W41e Παράπονο γάτας V-

W41f Κέντρο κοιλάδας V-

W41g Νότια κόψη III-

Φύλακας των χορταριών

W42a Κόψη της κλεισούρας VI-

W42b Σκορπιός VI-

W42c Ξένη VI-

W42d Διαδρομή της κοιλάδας VI-

W42d1 Παραλλαγή στη “διαδρομή της κοιλάδας” V-

Πυργάκι του αρνιού

W43a Βόρεια κόψη III+

W43b Τοίχος του ραπέλ

W43c Σχισμή της κοιλάδας V+

Καπουτσίνος

W44a Διαδρομή της κοιλάδας V+

W44b Πράσινη γραμμή V

Γατοκκλησιά

W45a Βορειοδυτική διαδρομή VII- (V,A1)

W45b Σαξονική τριπλέτα VII-

Πέτρα του μουλαριού

W46a Ανατολικός τοίχος V+

W46b Ενθύμιο του Χάγκεν VI+

W46c Πλευρά της κοιλάδας V+

W46d Δυτικός τοίχος VI

Πύργος των κέδρων

W47a Βορειοανατολική κόψη IV+

W47b Δυτική διαδρομή IV

W47c Νοτιοανατολικός τοίχος V+

Σατανάς

W48a Σατανική φτέρνα IX- (VI-,A1)

W48b Κέρβερος VI-,A0

Νύφη του σατανά

W49a Προίκα IV

Πύργος του καλόγερου

W4a Βόρεια διαδρομή V+

W4a1 Παραλλαγή εξόδου της βόρειας διαδρομής IV

W4b Διαδρομή της κοιλάδας V

Ντούπιανη

W50a Νότια διαδρομή III

W50a1 Παραλλαγή από το αριστερό σύστημα λουκιών III

W50a2 Νοτιοανατολική παραλλαγή στη νότια διαδρομή IV-

W50aa Ενδιάμεσο βαρομετρικό υψηλό V

W50ab Χίλιες φορές ακουμπημένη V+

W50ac Είχαμε τύχη V+

W50ad Οχιά VII-

W50ae Γίνετε και χωρίς VII-(VI,A0)

W50ae1 Πάνω χωρίς (παραλλαγή εισόδου στη “Γίνετε και χωρίς” VII-

W50af Ανακλαστήρας VI+

W50ag Βόρειο φως V+

W50ag1 Βόρειο φως ντιρέκτ (παραλλαγή εξόδου) V

W50ah Αποκάλυψη VIII-

W50ai Βορειοδυτικό δίεδρο VI+ (V+,A0)

W50aj Κλεισούρα του γάτου ντιρέκτ VI+

W50ak Από τη κλεισούρα του γάτου VI

W50al Πιλιέ της βροχής V

W50b Μαύρος θάνατος VIII-

W50c Το μονοπάτι των μοναχών V-

W50d Εν ψυχρώ VIII-

W50e Μπλακ αουτ VII+

W50f ΕΦΙΑΛΤΗΣ VIII

W50g ΝΤΟΥΕΤΟ VIII

W50h ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ VII- (VI,A0)

W50i CRAZY DANCING IX+ (VI+,A1)

W50j ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΙ VII+

W50l Χωρίς επιφύλαξη VI-

W50lk ΧΟΝΤΡΟ ΤΕΛΟΣ VI

W50m ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΟΨΗ VI+ (V+,A0)

W50n Μπάτμαν VII+

W50o Ιστορικό μίλι VII+

W50p Κάτσε καλά ! VI

W50q Καληνύχτα (παραλλαγή στη “Nightmare”) VI-

W50r Nightmare VI-

W50s Σπασμένος γίγαντας V

W50s1 Έξοδος ντιρέκτ στη “Σπασμένος γίγαντας” IV-

W50t Βήματα το βράδυ V+

W50t1 Έξοδος ντιρέκτ στη “Βήματα το βράδυ” V-

W50u Ορεκτικά V-

W50v Χωρίς πτώση V+

W50w Πιλιέ της Μπουλάτας VI-

W50x Όστρια V+

W50y Δεξιό βόρειο λούκι IV-

W50y1 Παραλλαγή εξόδου στο δεξιό βόρειο λούκι V-

W50z Ισιδώρα VI-

Πύργος του Πηνειού

W5a Βόρεια διαδρομή V+

W5a1 Καμινάδα των περιστεριών IV+

W5b ΣΧΙΣΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ VII-

W5b1 Παραλλαγή της κλεισούρας της Καμπάνας στη διαδρομή V (συνολική δυσκολία VI)

Καμπάνα

W6a Ανατολική διαδρομή VI-

W6a1 Παραλλαγή του τοίχου στην ανατολική διαδρομή IV+

W6b ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ VII- (VI,A1)

W6c ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ VI

W6c1 Κουδούνισμα της Καμπάνας (παραλλαγή ντιρέκτ στην “ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ”) VII+

W6d Για όποιον σημάνει η ώρα VI

W6e ΒΟΗΜΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ VI+

W6f Ιχνηλάτης VII+

Καλυμμαύχι του Δεσπότη

W7a Νοτιοανατολική διαδρομή VI (V-,A0)

W7b Η τυραννία του Θεαγένη VI

W7c Βόρειος τοίχος V+

W7d Διαδρομή των Μετεωριτών VI-

W7d1 Παραλλαγή στη “Διαδρομή των Μετεωριτών”

W7e Καλυμμαύχι ντιρέκτ VII A1

Πύργος του Βοσκού

W8a Βόρεια διαδρομή V

W8b Δυτική διαδρομή V-

W8b1 Διαδρομή σύνδεσης IV+

W8c Σφήνωμα των Σαξόνων VI

Δίδυμοι Πύργοι Δυτική κορφή

W9a Διαδρομή της κλεισούρας IV

W9b Διαδρομή των Βοημών VII+