Μενού Κλείσιμο

Ωράριο Ιερών Μονών

Ώρες λειτουργίας το Καλοκαίρι (01/04 – 31/10)

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλου Μετεώρου09:00-15:00
Κλειστό: Τρίτη
Ιερά Μονή Βαρλαάμ09:00-16:00
Κλειστό: Παρασκευή
Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου09:00-13:30 & 15:30-17:30
Κλειστό: Δευτέρα
Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος10:00-16:00
Κλειστό: Τετάρτη
Ιερά Μονή Ρουσάνου10:00-16:00
Κλειστό: Πέμπτη
Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά09:00-17:00
Ανοιχτό κάθε μέρα

Ώρες λειτουργίας το Χειμώνα (01/11 – 31/03)

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλου Μετεώρου09:30-14:00
Κλειστό: Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη
Ιερά Μονή Βαρλαάμ09:00-15:00
Κλειστό: Τετάρτη & Παρασκευή
Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου09:30-13:00 & 15:00-17:00
Κλειστό: Δευτέρα
Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος10:00-16:00
Κλειστό: Τετάρτη
Ιερά Μονή Ρουσάνου09:00-14:00
Κλειστό: Πέμπτη
Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά09:00 – 16:00, Κυριακές: 9:30 – 16:00
Ανοιχτό κάθε μέρα