Μενού Κλείσιμο

Χάρτης των Μετεώρων

The Holy Monastery of St. Stephen, Καλαμπάκα, Meteora Municipality, Trikala Regional Unit, Thessaly, Thessaly and Central Greece, 422 00, Greece

The Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, Μετέωρα - Καστράκι, Καλαμπάκα, Meteora Municipality, Trikala Regional Unit, Thessaly, Thessaly and Central Greece, 422 00, Greece

The Holy Monastery of Roussanou, Μετέωρα - Καστράκι, Καλαμπάκα, Meteora Municipality, Trikala Regional Unit, Thessaly, Thessaly and Central Greece, 422 00, Greece

The Holy Trinity Monastery, Holy Trinity Monastery trail, Καλαμπάκα, Meteora Municipality, Trikala Regional Unit, Thessaly, Thessaly and Central Greece, 422 00, Greece

The Holy Monastery of Varlaam, E4, Καλαμπάκα, Meteora Municipality, Trikala Regional Unit, Thessaly, Thessaly and Central Greece, 422 00, Greece

Holy Monastery of Great Meteoron, Καλαμπάκα, Meteora Municipality, Trikala Regional Unit, Thessaly, Thessaly and Central Greece, 422 00, Greece