Μενού Κλείσιμο

Όροι χρήσης

Το kalampaka.com δεν θα είναι υπεύθυνo για όποιες λάθος πληροφορίες βρεθούν σε αυτό το website και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Συνεπώς όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από το site αλλά και από τρίτους παρέχονται όπως είναι (AS IS).

Σε καμία περίπτωση το kalampaka.com δεν θα είναι υπεύθυνo για όποια ζημία και ιδιαίτερα η creations.gr δεν θα έχει καμία ευθύνη για ειδικές, έμμεσες, άμεσες ή επακόλουθες ζημίες, απώλειες κέρδους, απώλεια πληροφοριών ή για οποιαδήποτε άλλη υλική ή μη ζημία, που ίσως προκληθεί από πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτό το web site.